Ekstraordinært årsmøte
09.10.2017

Ørn kaller inn til ekstraordinært årsmøte på Ørn-Brakka, lørdag 28. oktober kl. 1530 (etter kampen mot Avaldsnes).

Sak: Endelig vedtak i forhold til låneopptak for bygging av idrettshus/tribune.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan bygget skal bli seende ut, fra hhv. nord og sør.