Pettersen ansatt som toppspillerutvikler
17.09.2017

Tidligere U20-trener Mads Pettersen går inn som toppspillerutvikler i Trondheims-Ørn.

- NFF har øremerket midler til ansettelse av toppspillerutvikler i toppserieklubbene, forteller sportslig leder Glenn Munkvold. - Det er på mange måter tuftet på samme modell som har eksistert på herresiden i mange år, og formålet er å styrke vår oppfølging og utvikling av de beste talentene i regionen, fortsetter han.

- Hva kan Trondheims-Ørn få ut av Mads i en slik stilling?

- Vi skal ha flere jenter fra regionen på aldersbestemte landslag, og dermed også flere jenter med potensial til å spille i Toppserien og bli fremtidige kandidater for et norsk A-landslag, fortsetter
Munkvold. - Mads vil spille en sentral rolle i klubbens spillerutviklingsarbeid, og som hovedtrener for Ørns U20-lag over flere år, og i tidligere stilling som utviklingsansvarlig, har han opparbeidet seg en solid kompetanse på området, skryter klubbens sportslige leder. - Ingen i regionen kjenner talentmarkedet like godt som Mads, og han har veldig klare klare ambisjoner på klubbens vegne å forsterke og videreutvikle dette arbeidet.

Selv forklarer Pettersen innholdet i stillingen med stor entusiasme.

- Å være toppspillerutvikler innebærer å ha hovedfokus på utviklingen og oppfølgingen av spillere som er nære eller en del av vårt A-lag, eller er på aldersbestemte landslag, sier Pettersen. - Det er i så måte en spisset stilling inn mot noen få spillere internt i klubb, men samtidig innebærer stillingen for meg oppfølging og gjennomføring av vårt videregående tilbudt ved Strinda VGS, Spisset Toppidrett Kvinnefotball, fortsetter han. - Stillingen innebærer også å ha oversikt og innblikk i talentfulle, ambisiøse og holdningssterke unge spillere i Midt-Norge, og samtidig være en del av trenerapparatet til NFF Trøndelags Team BDO.

- Hvordan vil spillerne merke at du nå er toppspillerutvikler i Ørn?

- Spillerne som får tettest oppfølging vil merke at de får andre rammer og én til én-oppfølging på en annen måte enn tidligere, utdyper Pettersen. - Hva dette innebærer vil variere etter spillerens individuelle behov, men videoanalyse, arbeid med utviklingsmål, fysiske arbeidskrav og rammebetingelser er faktorer som vi per dags dato arbeider med rundt utvalgte spillere.

- Hva motiverte deg til å gå inn i denne stillingen?

- Jeg ønsket stillingen fordi jeg elsker å jobbe med fotball, sier den mangeårige rekruttlagstreneren. - Jeg er utdannet idrettsfysiolog og lærer og har med dette bakgrunn for å utvikle et godt skoletilbud i samhandling med toppfotballsatsing, og jeg har vært i klubben i seks år og opplever nå en klubb og organisasjon som er i stor utvikling. Samtidig er jeg veldig spent på hvor fotballen i Trøndelag er om fem år, for jeg observerer at jentefotballen er i stor utvikling og bredden av talentfulle spillere Trøndelag er i ferd med å revolusjoneres, sier Pettersen entusiastisk. - Å kunne bidra til å skape bedre rammer og vilkår for disse spillerne ser jeg på som svært givende og motiverende arbeid, og det er også en stilling som utvikler meg selv som fotballtrener i form av å ha NFF som en diskusjonspartner og kunne jobbe med individuell utvikling av lagspillere, avslutter han.